2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Image124 uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikat umiejętności Image128

Zapraszamy na:

Kurs zarządcy nieruchomości

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy mają co
najmniej  średnie  wykształcenie  i  rozglądają  się za pracą
w  charakterze  administratora  zarządcy nieruchomości lub
dla pragnących rozwijać swoje umiejętności.

Kursanci uzyskują m.innymi informacje na temat:
● podstaw prawa cywilnego i budowlanego,
● organizacji i obsługi firmy,
● definicji i rodzajów nieruchomości,
● prowadzenia dokumentacji obiektowej,
● umiejętność rozliczania mediów.
 
Wykładowcy  to  najlepsi specjaliści i praktyktycy  zawodów
nieruchomościowych  związanych  z  warszawskim  rynkiem
zarządzania   nieruchomościami,    posiadający   wieloletnie
doświadczenie  zawodowe i dydaktyczne, członkowie Komisji
Odpowiedzialności  Zawodwej,  Komisji Kwalifikacyjnej  oraz
osoby  uprawnione  do  prowadzenia   praktyk  zawodowych
dla  studentów  studiów  podyplomowych.

Zapraszamy   również   na   inne   organizowane  przez  nas
szkolenia  zawodowe  w  ramach  doskonalenia zawodowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 604 487 887
oraz na stronie www.instytut-transfer.pl

UWAGA  tematyka szkoleń może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na stronie głównej Instytutu i Stowarzyszenia Transfer

logostowarzyszenie2013

TERMINARZ SPOTKAŃ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STAWORZYSZENIA TRANSFER

idtemat szkoleniatermin szkoleniaprowadzący
s1inwentaryzacja obiektowastyczeń 2018Wojciech Konieczny
s2rozliczanie mediów w praktyceluty 2018Wojciech Konieczny
s3dodatki mieszkaniowemarzec 2018Mirosław Oniśk
s4ochrona lokatorów kwiecień 2018Wojciech Konieczny, Mirosław Oniśk
s5nowe technologie w budownictwiemaj 2018Wojciech Konieczny
s6książka obiektu budowlanegoczerwiec 2018Wojciech Konieczny
s7proces inwestycyjnywrzesień 2017Andrzej Janaszek
s8BHP i prawo pracypaździernik 2018Wojciech Konieczny, Mirosław Oniśk
s9kontrole okresowelistopad 2017Wojciech Konieczny
s10Wspólnota krok po krokugrudzień 2018Wojciech Konieczny

szkolenia zawodowe

kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia