2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Shape499 Shape492

Jak  należy postępować  przy  wykonywaniu  czynności  zawodowych,  tak  aby
proces zarządzania był  kompletny,  pozbawony  niedociągnięć  czy   uchybień.
               
                                     Poradnik administratora nieruchomości

jest   podręcznikiem    pozwalającym    na   usystematyzowanie   i  odpowiednie
planowanie   zawodowych   obowiązków.    Tutaj   znajdziesz    między    innymi:
tabelę  inwentaryzacyjną,  zestawienie  40  przeglądów  i  kontroli  okresowych
ze   wzorami   protoków,   95  wzorów  instrukcji  obiektowych  i wiele   wzorów  
niezbędnych  regulaminów.  
Opracowanie  stanowi  kompleksowe zestawienie usystematyzownych wzorów
dokumentacji wymaganej w administrowaniu nieruchomościami.  Wszystko
to znajduje się  w  dwóch  częściach  na  ponad  590  stronach  książek.  
Zainteresowani   nabyciem   Poradnika  administratora  nieruchomości    mogą
składać zamówienia na mail:                

podając   dane   do   wystawienia rachunku.    

Zamówienie   realizujemy  do  48  godz.  od zaksięgowania   wpłaty   należności.

Koszty książek w pdf. na pendrive
część 1- 45zł,        część 2 - 65zł
UWAGA  -  Należy doliczyć  10 zł na koszty przesyłki

Koszty książek w pdf. do pobrania pliku
część 1- 40zł,        część 2 - 60zł
UWAGA  -  dostęp do plików po dokananiu zapłaty

1.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 1
     a.     Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
     b.     Kontrole okresowe i przeglądy techniczne
     c.     Książka Obiektu Budowlanego

2.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 2
     a.     Prawo pracy i BHP
     b.     Instrukcje obiektowe i protokoły
     c.     Regulaminy w nieruchomościach


3.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 3
     a.     Excel narzędziem administratora nieruchomości
     b.     Kalkulatory w Excel’u (VBA)
     c.     Power Point wsparciem administratora nieruchomości


4.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 4
     a.  Rozliczanie mediów - podstawy prawne i interpretacje
     b.  Projektowanie regulaminu bez wad prawnych i merytorycznych
     c.  Metody i techniki rozliczenia kosztów
     d.  Przykłady praktycznych rozwiązań informatycznych


4.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 4
     a.     Proces inwestycyjny
     b.     Wzory umów w nieruchomościach
     c.     Wzory pism w nieruchomościach

Image88 druk zamówienia poradnik1 poradnik2 w opracowaniu planowana edycja IV kw. 2018 r. w przygotowaniu planowana edycja I kw 2019 r. Shape500

W bazie pprojektów posiadamy wiele przydatnych narządzi ułatwiających pracę każdego zarządcy nieruchomości.

Największą popularnością cieszą sie  gotowe aplikacje  napisane  w  Excel'u  z  wykorzystaniem funkcji  arkuszowych
oraz w jęzuku  V B A.  Są  to różneg o rodzaju kalkulatory  oparte o formularze,  które  umożliwiają  szybką  kalkulację
opłat  w  lokalach mieszkalnych, socjalnych  czy użytkowych.  Ponadto  są  kalkulatory  czynszu ekonomicznego, czy
kalkulator kosztów utraconej wody przy awarii, Również posiadamy kalkulator do jednostkowego  wyliczenia  kosztów
mediów w użytkowanym lokalu oraz kompletną gotową aplikację przeznaczoną do rozliczania mediów w trójstopniowej
metodzie z dostosowaniem do aktualnych przepisów prawa. Ciekwastką  jest np. kalkulator kosztów wody  zużytej  do
mycia elewacji czy program do obsługi  własnych pism i szablonów  z bazą  ok.  500  gotowych wzorów,  Te  jak i inne
projekty  są gotowe do użytku,   Istnieje  również  możliwość  przygotowania  odpowiednich  narzędzi  dostosowanych
indywidualnych potrzeb zamawiającego.

narzędzie profesjonalisty

w opracowaniu planowana edycja IV kw. 2018 r. instytut,transfer@gmail.com
i484 wydanie 2018 r.
Calc_1 Calc_2 awaria1
i344 nowe wydanie 1 kw. 2019 r.
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia