Shape969
 
2020-04-01
Shape970 praca2 LogoInstytut2016 Image568 id7687f_scianyzdjecia_1_png_ludzik2_main mechanik
Shape973 Shape793 Shape103 Image104 Image105 Image106 Image107 Image108 Image109 image34 rozliczanie mediów ustawa śmieciowa image71 image72 art3 (de)regulacja zawodu art4 inwentaryzacja nieruchomości art5 rozliczenie utraconej wody Shape780

Jak  należy postępować  przy  wykonywaniu  czynności  zawodowych,  tak  aby
proces zarządzania był  kompletny,  pozbawony  niedociągnięć  czy   uchybień.
               
                                     Poradnik administratora nieruchomości

jest   podręcznikiem    pozwalającym    na   usystematyzowanie   i  odpowiednie
planowanie   zawodowych   obowiązków.    Tutaj   znajdziesz    między    innymi:
tabelę  inwentaryzacyjną,  zestawienie  40  przeglądów  i  kontroli  okresowych
ze   wzorami   protoków,   95  wzorów  instrukcji  obiektowych  i wiele   wzorów  
niezbędnych  regulaminów.  
Opracowanie  stanowi  kompleksowe zestawienie usystematyzownych wzorów
dokumentacji wymaganej w administrowaniu nieruchomościami.  Wszystko
to znajduje się  w  dwóch  częściach  na  ponad  590  stronach  książek.  
Zainteresowani   nabyciem   Poradnika  administratora  nieruchomości    mogą
składać zamówienia na mail:                
podając   dane   do   wystawienia rachunku.    

Zamówienie   realizujemy  do  48  godz.  od zaksięgowania   wpłaty   należności.

książeka w pdf  -  część 1- 40zł, część 2 - 60zł
UWAGA   -   dostęp po zaksięgowaniu zapłaty

Image781 druk zamówienia instytut.transfer@gmail.com

1.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 1
     a.  Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
     b.  Kontrole okresowe i przeglądy techniczne
     c.  Książka Obiektu Budowlanego

2.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 2
     a.  Prawo pracy i BHP
     b.  Instrukcje obiektowe i protokoły
     c.  Regulaminy w nieruchomościach


3.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 3
     a.  Excel narzędziem zarządzania
     b.  Kalkulatory w Excel’u (VBA)
     c.  Power Point wsparciem pracy zawodowej


4.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 4
     a.  Rozliczanie mediów - prawi i praktyka
     b.  Projektowanie poprawnego regulaminu
     c.  Metody i techniki rozliczenia kosztów
     d.  Projekty rozwiązań informatycznych


4.  Poradnik Administratora Nieruchomości cz. 5
     a.  Proces inwestycyjny
     b.  Wzory umów w nieruchomościach
     c.  Wzory pism w nieruchomościach

Image775 Image776
i767 wydanie 2018 r.
star

2018

Image789

2018

Image790

2020

Image791

2020

Image792

2021

wydanie drugie rozszerzone

NASZYM ZDANIEM

NARZĘDZIE PROFESJONALISTY

PORADNIK ADMINISTRATORA

Shape906
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 stronagwna2 projekty2 osignicia

© Prawa autorskie - Wojciech Jan Konieczny

Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.