2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Shape49

Wszystkich  ZAPRASZAMY  do  członkowstwa  w  powstałym  w  2013  roku
STOWARZYSZENIU UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI  TRANSFER.
Członkiem S towarzyszenia  może  zostać  KAŻDY  kto  chce  rozwijać  Swoje
umiejętności  zawodowe,   oczekuje  zrozumienia  zawiłości  prawnych  oraz
chce   poznać   i  zrozumieć   zasady  rozliczeń  kosztów  ponoszonych  przez
mieszkańców zamieszkujących  budynki  wielolokalowe.  Każdy  z  członków
Stowarzyszenia     może     nieodpłatnie     uczestniczyć    w    organizowanych
szkoleniach    zawodowych.
Każdy członek Stowarzyszenia ma  zapewnioną  nieodpłatną  pomoc  prawną
i merytoryczną przy  rozwiązywaniu  problemów  mieszkańców,  dostawców
usług   czy   wsparciu   zawodu   administratora   i   zarządcy   nieruchomości.
Zwracając  się  do  nas  poprzez   email  można  otrzymać  wiele  przydatnych
materiałow jak: wzory protokołów, instrukcji obiektowych czy regulaminów.

więcej na stronie www.

Image54 logostowarzyszenie2013

komunikaty, ogłoszenia

kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia