2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Shape496 Shape495

Instytut   Aktywizacji  Zawodowej  Rynku  Nieruchomości   T R A N S F E R,  powołano  1  marca  2011  roku  
w  wyniku  przekształcenia  FHU  Chemart, którego   historia rozpoczęła się 1  lipca  1990 roku.  Rozpoczęte
w 2006r przekształcenie  profilu dotychczasowej działalności w kierunku  edukacji zawodowej  i  zarządzania
nieruchomościami,    umożliwiło   dalszy  rozwój  firmy  przyczyniając  się   do  wypracowywania  i  wdrażania  
optymalnych procedur zarządzania.
Obecnie   dyrektor   Instytutu  w  ramach  umowy  o  pracę,   realizuje  projekty  zarządzania  100 tysiącami  
pow. użytkowej  w  TBS  Warszawa  Północ   Sp. z o.o. oraz  we wspólnotach mieszkaniowych w Piasecznie.
Ponadto we współpracy  z  konsorcjum  wyższych uczelni FUTURUS ,  organizujemy  kursy,  szkolenia  oraz
studia podyplomowe  z  zakresu  audytu energetycznego  nieruchomości, oraz  SPWN  w  zakresie  edukacji
zawodowej.
Od maja 2011 roku prowadzimy Otwarte Biuro Wsparcia Prawnego, gdzie        KAŻDY ZAINTERESOWANY
uzyska bezpłatne wsparcie i  pomoc oraz  wyjaśnienie w  skomplikowanych  sprawach  funkcjonowania  ludzi
w nieruchomościach.
Znajomość i poszanowanie obowiązującego prawa, służebna rola odpowiedzialnego profesjonalisty,dzielenie
się zdobytymi doświadczeniami  i  wiedzą, nadają  sens  naszemu  istnieniu. Przyswajanie wielu informacji nie
świadczy, że stajemy się mądrzejsi. Już Albert Einstein zauważył, że " ważniejsza od wiedzy jest wyobraźnia"
Powołany    Instytut   T R A N S F E R   stawia  sobie   za  cel   propagowanie   profesjonalizacji   zawodowej,  
poszanowania  i  znajomośc  i  prawa  oraz upowszechniania  etyki  humanistycznej.   Zwracamy  szczególną
uwagę   na   znaczenie  inwentaryzacji  obiektowej   w   procesach administrowania  budynkami i zarządzania
firmami oraz  rozbudzaniu  wyobraźni,   wskazując   na   jej   znaczenie  w dążeniu do mądrości.

Przy   współpracy   z   naszymi   kontrahentami  realizujemy   szkolenia  i  seminaria   zawodowe,  kursy zarządcynieruchomości, studia  podyplomowe, praktyki  zawodowe
i wiele innych, wysoko ocenianych  przez  naszych  studentów. Realizując  projekty  dokładamy  wiele  starań, aby studenci mogli  osiągać satysfakcję  z nauki  zawodu.  Gwarancją osiąganego  sukcesu  jest profesjonalna kadra  wykładowców z wieloletnią praktyką zawodową, interesujący i nowoczesny sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz  wyposażanie studentów  w kompletne materiały szkoleniowe niezbędne w wykonywaniu  zawodu. Każdy absolwent  szkolenia zarządcy nieruchomości, po ukończeniu nauki  otrzymuje  dwa  tomy naszej publikacji "Podręcznik administratora nieruchomości". Książki te stanowiąniezwkle przydatnym narzędzie w wykonywaniu działalności zawodowej oraz nieodpłatne wsparcie prawne i zawodowe.

logo2013 arrow_right_green

nasza wizytówka

nasza misja

kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia