2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Shape640 Shape641 Shape639 programy edukacyjne przygotowujące do egzaminów:

dla członków rad nadzorczych

Excel

test - nauka z 1576 pytań
egzamin - losowy wybór z bazy
błędy - filtr błędnych odpowiedzi
statystyka - rejestr postępów w nauce

Accsess

Image622 Image623 Image624 Image625

1. test - nauka z 1576 pytań
2. test - kontynuacja z miejsca przerwania
3. egzamin - wybór losowy z bazy
4. raport - wynik i rejestr błędnych odpowiedzi

Image626 Image627

49 zł

brutto

Image628 Image629

UWAGA
wymagane   jest   posiadanie
excel i access firmy microsoft

dla zarządców nieruchomości

dla inspektorów B H P

Accsess

Image630

1. test - nauka z 1791 pytań
2. test - kontynuacja z miejsca przerwania
3. egzamin - wybór losowy z bazy
4. raport - wynik i rejestr błędnych odpowiedzi

Accsess

Image631

1. test - nauka z 1049 pytań
2. test - kontynuacja z miejsca przerwania
3. egzamin - wybór losowy z bazy
4. raport - wynik i rejestr błędnych odpowiedzi

Image632

49 zł

brutto

Image633

49 zł

brutto

Image636 Image637 + deb9b0_b0fe638ea42531f3544bbc78e45c49e0 Image646 Image647
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia