Shape969
 
2021-01-23
Shape970 praca2 Image568 id7687f_scianyzdjecia_1_png_ludzik2_main mechanik image181
Shape975 i702 Shape812 Shape813 Shape808 Shape811 Shape810 U O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYT. WIECZ. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Shape804 Image142 Image143 ALGORYTM ROZLICZENIA MEDIÓW KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ UPRAWNIENI DO KONTROLI OKRESOWYCH TEST SPRAWDŹ SIEBIE SAMEGO KONSTYTUCJA RP TABELA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU TABELA ZUŻYCIA ELEMENTÓW LOKALU ZNAKI BHP KODEKS PRACY U_O UBEZP. OBOWIĄZKOWYCH R_W SPRAWIE PRZECIWPOŻAR. ZAOPATRZENIA R_W SPRAWIE SCALANIA I PODZIAŁU U_O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRAWO O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH R_O NORMACH WODY ZARZADZANIE - ADMINISTROWANIE GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI INWENTARYZACJA INWESTYCJE K O B KONTROLE OKRESOWE OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PLANOWANIE W NIERUCHOMOŚCIACH OPŁATY W NIERUCHOMOŚCIACH ROZLICZANIE CIEPŁA I WODY WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Bookstransparent PRZEPISY PRAWA KODEKS CYWILNY KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO BUDOWLANE PRAWO ENERGETYCZNE PRAWO DROGOWE PRAWO SPÓŁDZIELCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW USTAWA O NIEKTÓRYCH FORMACH BUD ... USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH id2_WAR1_4499037_1_ USTAWA O GOSODAROWANIU ODPADAMI USTAWA O ZBIOROWYM ZAOPAT. W WODĘ USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ USTAWA SZEROKOPASMOWA USTAWA O PODATKU DOCH. OSÓB PRAWNYCH USTAWA O PODATKU OD CZYNN. CYWILNOPR. Calculator2icon KALKULATORY TABELE XAPISZ3 Image167 MATERIAŁY SZKOLENIOWE KODEKS WYKROCZEŃ USTAWA O ZAGOSODAR. PRZESTRZENNYM R_W SPRAWIE UBEZP. OC R_W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ R_O DODATKACH MIESZKANIOWYCH USTAWA O REWITALIZACJI INTERPRETACJE info3a

anteny na budynkach

udział, a balkon

sieci szerokopasmowe

klauzule niedozwolone

klimatyzacja w lokalu

kontrole placu zabaw

kontrole okresowe budynku

mail - forma pisemna

markiza na balkonie

mienie pozostałe na strychu

co oznacza norma wodna

wypowiedzenie zlecenia

organizacja ruchu drogowego

ochrona przeciwpożarowa

zmiana zarządu we wspólnocie

zaskarżenie niepodjętej uchwały

zastaw na rzeczach najemcy

utrzymanie garażu w budynku

DEKAPITOR AMORTYZATOR ENERGOTOR CZYNSZTOR EFEKTOR INWESTATOR BENEFITOR ADMINTOR KORYGUTOR i362 tabela czynności Shape918 kalkulator amortyzacji Shape921 kalkulator benefitów Shape923 kalkulator czynszu Shape926 zużycie wyposażenia Shape928 efektywność inwestycji Shape930 koszt energii elektrycznej Shape932 prognoza finansowa Shape934 wyliczanie wsp. korygującego Shape936 kolejne darmowe kalkulatory będą dodawane sukcesywnie. w ofercie handlowej posiadamy profesjonalne kalkulatory VBA m.innymi do wyliczenia opłat za użytkowanie lokalu, kosztu zużycia utraconej w skutek awarii wody, kosztów remontu lokalu czy obliczania stopnia zużycia wyposażenia lokalu i wiele innych. kolejne tabele pojawią się wkrótce. free4 i601 KOSZTOR Shape943 podział koszty wg. kryteriów LUMENTOR Shape946 opłacalność oświetlenia Shape948 KREDYTOR symulacja kosztu kredytu UDZIAŁTOR Shape952 wyliczanie udziału wspólnego R_O OPŁATACH W LOKALACH AMW EGZAMIN FEDERACJA EGZAMIN TEST NIERUCHOMOŚC OŚWIATOWA

butla gazowa przy sieci gazowej

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI NIERUCHOMOŚĆ OŚWIATOWA
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 stronagwna2 projekty2 osignicia

© Prawa autorskie - Wojciech Jan Konieczny

Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.