2019-08-22
Image568 Image569 Image570 Image571
 
LogoInstytut2016 zasłużony dla polskiego rynku nieruchomości PRO AEQUO ET BONO rewers awers
Shape695 Shape497 Image142 Image143 ALGORYTM ROZLICZENIA MEDIÓW EGZAMIN ADMINISTRATORA HARMONOGRAM KONTROLI OKRESOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ UPRAWNIENI DO KONTROLI OKRESOWYCH Image149 TEST SPRAWDŹ SIEBIE SAMEGO ZADANIA ROZLICZENIA MEDIÓW ST. 1 KODEKS CYWILNY KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO BUDOWLANE PRAWO ENERGETYCZNE PRAWO SPÓŁDZIELCZE U_O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ U_O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI TABELA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU TABELA ZUŻYCIA ELEMENTÓW LOKALU ZADANIA ROZLICZENIA MEDIÓW ST. 2 Image167 ZNAKI BHP Image169 KODEKS PRACY KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO R_W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI R_W SPRAWIE OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC R_W SPRAWIE PRZECIWPOŻAROWEGO ZAOPATRZENIA R_W SPRAWIE SCALANIA I PODZIAŁU U_O KSIĘGACH WIECZYSTYCH U_O NIEKTÓRYCH FORMACH BUD.MIESZ. U_O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH U_O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW U_O PODATKU DOCHODOWYM OSÓB PRAWNYCH U_O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH U_O PRZEKSZTAŁCENIU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO U_O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH U_O WŁASNOŚCI LOKALI TABELA INWENTARYZACYJNA PRAWO DROGOWE U_O ODPADACH R_O NORMACH WODY id161320432 Shape502 Shape503 ENERGOTOR AMORTYZATOR UDZIAŁTOR BENEFITOR

do pobrania

Shape679 Untitled ADMINISTROWANIE CZYNSZ_KAUCJA MATERIAŁY SZKOLENIOWE EGZAMIN kurs zarządcy 2019 EKSPLOATACJA GOSPODARKA PRZESTRZENNA INWENTARYZACJA INWESTYCJE K O B KONTROLE OKRESOWE KSIĘGOWANIE KOSZTÓW NIERUCHOMOŚCI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH OCHRONA KONSUMENTA I LOKATORA OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PLANOWANIE W NIERUCHOMOŚCIACH PODATKI W NIERUCHOMOŚCIACH PODSTAWY PRAWA POŚREDNICTWO I WYCENA PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY DOSTAWY CIEPŁA I WODY UBEZPIECZENIA W NIERUCHOMOŚCIACH WINDYKACJA WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PODATKI W NIERUCHOMOŚCIACH ZUŻYCIE TECHNICZNE
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 wsparcie wsppraca1 stronagwna2 terminarz projekty2 osignicia