Shape969
 
2021-07-26
Shape970 praca2 Image568 id7687f_scianyzdjecia_1_png_ludzik2_main mechanik image181
Shape968 i66 serdecznie witamy na naszej stronie

Instytut   Aktywizacji   Zawodowej    T R A N S F E R ,  powołano   1  marca  2011  roku  
w  wyniku  przekształcenia  FHU  Chemart, którego   historia rozpoczęła się  1  lipca  1990 roku.  Rozpoczęte w 2006r przekształcenie  profilu dotychczasowej działalności w kierunku  edukacji zawodowej  i  zarządzania nieruchomościami,   umożliwiło   rozwój  firmy  przyczyniając się  do  wypracowywania  i  wdrażania   nowoczesnych i optymalnych procedur zarządzania.
Posiadamy wieloletnie  doświadczenie  w  projektach  związanych  z  administrowaniem  ponad
1500 obiektami budowlanymi w tym nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.
We współpracy  z   kontrahentami  organizujemy  kursy,  szkolenia   oraz  studia  podyplomowe
z  zakresu  zarządzania  nieruchomościami, rozliczania kosztów oraz  wdrażania nowoczesnych procedur i rozwiązań informatycznych usprawniających system pracy.
Od  maja  2011  roku  prowadzimy  Otwarte  Biuro  Wsparcia  Prawnego   i   Zawodowego,  gdzie
KAŻDY ZAINTERESOWANY uzyska bezpłatne wsparcie prawne, wyjaśnienie zasad  poprawnej praktyki  administrowania  budynkami  oraz   pomoc  w  rozwiązaniu  zgłaszanych  problemów
związanych z użytkowniem  nieruchomości.

Instytut  Aktywizacji Zawodowej  T R A N S F E R   stawia  sobie   za  cel   propagowanie wiedzy,  profesjonalizacji  zawodowej,  poszanowania  i znajomośc i  prawa oraz upowszechniania  etyki  zawodowej.   Realizując   projekty  edukacyjne  dokładamy  wielu   starań,  aby  studenci  mogli  
osiągać satysfakcję  z nauki  zawodu.  Gwarancją osiąganego  sukcesu  jest profesjonalna kadra  wykładowców z  wieloletnią praktyką  zawodową, interesujący i nowoczesny  system  i  sposób
prowadzenia  zajęć  dydaktycznych oraz  wyposażanie  studentów  w  profesjonalne   materiały  szkoleniowe  przydatne w  wykonywaniu   zawodu.  
Każdy   absolwent  kursu  zarządcy  nieruchomości, po  ukończeniu  nauki  otrzymuje   2  tomy
naszej  publikacji  " Podręcznik  administratora  nieruchomości ", będące kompendium  wiedzy
w   postaci   opisów,   interpretacji,   szablonów   i   wzorów    instrukcji,  protokołów  i  podstaw
prawnych tworzących kompletną  i dokumentację   administrowanej nieruchomosci.

Obecnie kontynuowana jest dotychczasowa działalność bezpośrednio przez właściciela Instytutu na zasadach osob y fizycznej nieprowadzącej działalnośc gospodarczą. Prowadzone są szkolenia, ekspertyzy i opinie biegłego sądowego.

Image735

Wszystkich   zainteresowanych     ZAPRASZAMY    do    członkowstwa   w   powstałym   w  2013  roku
             STOWARZYSZENIU UCZESTNIKÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI  TRANSFER.
Członkiem  Stowarzyszenia  może   zostać  KAŻDY  kto  chce  rozwijać  Swoje  umiejętności  zawodowe,
oczekując  zrozumienia  zawiłości  prawnych, poznając zasady  rozliczeń  kosztów  ponoszonych  przez
mieszkańców zamieszkujących   budynki  wielolokalowe.  Każdy  z  członków  Stowarzyszenia     może     nieodpłatnie     uczestniczyć    w    organizowanych szkoleniach    zawodowych.
Każdy  członek  Stowarzyszenia  ma  zapewnioną  nieodpłatną  pomoc  prawną  i merytoryczną  przy  rozwiązywaniu   problemów   mieszkańców,  dostawców  usług,  a  także  wsparcie  w  wykonywaniu
czynności    administratora  -   zarządcy   nieruchomości.
Zwracając  się  do  nas  poprzez   email , członek Stowarzyszenia
może  otrzymać  wiele  przydatnych gotowych materiałow jak:
wzory protokołów, instrukcji obiektowych czy regulaminów.

więcej na stronie www.

Image737
i492 i583 baner_rozliczanie clause370928_960_720 LogoInstytut2016
kontakt2 niezbdnik2 publikacje szkolenia1 stronagwna2 projekty2 osignicia

© Prawa autorskie - Wojciech Jan Konieczny

Shape445

Zarządzanie spółkami prawa handlowego, administrowanie nieruchomościami, opracowywanie planów naprawczych, szkolenia i praktyki zawodowe, publikacje praktyki zawodowej, wsparcie prawne i zawodowe, opinie sądowe.